Areszt SztukiMałgorzata
Chomicz


via Catanelli 54
06087 Ponte San Giovanni
Perugia, Italia
tel. 0039 0755990923
email: malgorzata.
chomicz@uwm.edu.pl
Urodzona 1970 r. w Olsztynie. W 1995 r. dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnej ASP). W roku akademickim 1996/97 staż naukowy na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorat w dyscyplinie grafika w 1997 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2005 r. habilitacja na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2007 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Pracowni Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie. Autorka 25 wystaw indywidualnych (m.in.: w Olsztynie, Gdańsku, Warszawie Krakowie, Wilnie Rzymie, Norymberdze, Kaposzvar, Asyżu, Perugii). Udział w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 1998 roku Nagroda II stopnia Rektora WSP w Olsztynie. W 2006 roku nagroda Rektora UWM w Olsztynie. W 2000 i 2002 roku stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, a w 2001 - Fonds d'Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu (stypendium pobytowe w Rzymie i Florencji ).W roku 2002 stypendystka Miasta Olsztyna , a w latach 2004-2006 - stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2004 roku udział w International Art Camp - Barcs (Węgry). Zaproszona przez Leszka Mądzika do współudziału w tworzeniu kolekcji Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach. Laureatka Biennale Plastyki Olsztyńskiej w 1998, 2001 i 2005. W 2006 i 2007 roku otrzymała wyróżnienie "Premio Internazionale di Grafica del Pomero - RHO- Milano (Włochy). Inicjatorka i współorganizatorka wystawy w Rocca Paolina 2008 w Perugii. Mieszka w Olsztynie i Perugii we Włoszech.